Корекция на данни

Може да използвате линковете по-долу, за да обновите вашите профилни данни, в случай че не са верни.

Преносимост на данни

Може да използвате линковете по-долу, за да изтеглите всички данни, които съхраняваме сза вас.

Достъп до лични данни

Може да използвате линковете по-долу, за да извадите справка за всички данни, които съхраняваме за вас.

Право на изтриване

Използвайте тази опция ако желаете да изтриете вашата лична информацция и други ваши данни от магазина. Имайте в предвид, че процеса напълно заличава вашия профил и той не може да бъде използван след това.